Nieuwsbrief 3

 

Maart 2012 - Nummer 3

 

Derde nieuwsbrief ODI/VDV

Geachte lezer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van het voorjaar 2012 van Stichting ODI/VDV

Onze website is onlangs aangepast. Hier brengen wij de bij ons aangesloten inspectiebedrijven, die zich bezig houden met ondergrondse tankinstallaties, meer onder de aandacht. Op het landkaartje met de inspectiebureaus zijn de betreffende bureaus met een aparte kleur aangegeven. Bij de FAQ is het onderwerp ondergrondse tankinstallaties uitgebreid en zijn de verschillende mogelijkheden aangegeven.

Het bestuur,
Stichting ODI / VDV

 

Herziening NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming)

Recent is de herziening van de NRB afgerond. De NRB is voor ondernemers en bevoegde gezagen van toepassing bij:
• het bepalen en het beoordelen van het bodemrisico;
• het kiezen uit combinaties van voorzieningen en maatregelen bij bodembedreigende  activiteiten (om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico);

 

 

Lees meer

 

Inspectie vloeistofdicht van CUR/PBV-Aanbeveling 44 naar AS 6700

Naar alle waarschijnlijkheid wordt 1 juli a.s. de AS 6700 definitief en kan dan door inspectiebedrijven worden toegepast in de praktijk. In de AS 6700 (protocol 6701) is een afbeelding van de te inspecteren 'vloeistofdicht' onderdelen opgenomen. De komende nieuwsbrieven zullen wij u informeren over deze inspectieonderdelen.

 

 

Lees meer