Veel gestelde vragen

ALGEMEEN


Wat doet Stichting ODI/VDV?

Stichting ODI/VDV is de belangenbehartiger binnen het werkgebied van de bodembeschermende voorzieningen. Wij streven naar verbetering en uniformiteit van de uitvoering van inspecties vloeistofdichte voorzieningen en van ondergrondse tankinstallaties.

 

Wat kan Stichting ODI/VDV voor u betekenen?

Stichting ODI/VDV beantwoordt al uw vragen over inspecties van bodembeschermende voorzieningen en ondergrondse tankinstallaties. Eventueel brengt de stichting u in contact met onafhankelijke en deskundige inspectiebedrijven bij u in de buurt. Ook kunt u met opmerkingen of klachten over deze bedrijven bij de stichting terecht.

 

INSPECTIE VAN VLOEISTOFDICHTE VLOEREN AS6700


Waaruit bestaat een inspectie vloeistofdichte voorziening?

Een inspectie van een vloeistofdichte voorziening kan door middel van 4 protocollen worden uitgevoerd:
Protocol 6701 - Visuele inspectie vloeistofdichtheid
Protocol 6702 - Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid
Protocol 6703 - Hydrologische meting vloeistofdichtheid
Protocol 6704 - Meten vloeistofdichtheid met luchttestsystemen

Per voorziening stelt een inspectie bureau vast met welk protocol het meest efficiënt de voorziening kan worden beoordeeld. Uit de rapportage moet duidelijk blijken welk protocol het inspectiebureau heeft gehanteerd.

Alleen een Deskundig Inspecteur van een geaccrediteerd bedrijf mag een inspectie vloeistofdichte voorziening uitvoeren. Hij voert de inspectie uit conform één van de protocollen van de AS 6700.
In dit document staat omschreven waaraan een voorziening moet voldoen om tot afgifte van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te komen.

In het verleden werd er ge´┐Żnspecteerd volgens de CUR/PBV-Aanbeveling 44. Mag dat nog steeds?

Nee, vanaf 1 juli 2013 is het niet meer toegestaan om een inspectie uit te voeren conform de CUR/PBV-Aanbeveling 44. Alle inspecties van vloeistofdichte voorzieningen moeten vanaf 1 juli 2013 worden uitgevoerd conform één van de protocollen van de AS 6700.

Mijn voorziening is in het verleden gekeurd volgens de CUR/PBV-Aanbeveling 44. Moet deze vloer nu opnieuw beoordeelt worden volgende een protocol van de AS 6700?

Nee dat is niet noodzakelijk. Een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening die in het verleden is afgegeven dmv een inspectie conform de CUR/PBV-Aanbeveling 44 behoudt zijn geldigheid indien de bedrijfsinterne controle jaarlijks worden uitgevoerd. Bij een nieuwe beoordeling na 1 juli 2013 zal de voorziening worden geïnspecteerd volgens één van de protocollen van de AS 6700.

Mijn voorziening is gekeurd volgens de CUR/PBV-Aanbeveling 44 en niet goed gekeurd. Ik heb binnen de hersteltermijn de vloer hersteld. Moet de vloer nu weer volledig opnieuw worden beoordeeld volgens de protocollen van de AS 6700?

Nee dat is niet noodzakelijk. Een voorziening die eerst is beoordeeld volgens de CUR/PBV-Aanbeveling 44 kan bij een herinspectie worden beoordeeld conform één van de protocollen van de AS 6700

Waarom is de PBV-Verklaring vervallen?

Op verzoek van het opdrachtgevende bedrijfsleven voerde het ministerie van VROM deze wijziging door. Hiervoor past het ministerie de RARIM (de ministeriele regeling bij het 'Activiteitenbesluit', waarvan de PBV-Verklaring deel uitmaakte) aan. De wijziging is in september 2008 gepubliceerd in de Staatscourant en op de websites van Bodem+ en SIKB.

De PBV-Verklaring is vervallen, hoef ik dan ook geen inspectie meer uit te voeren?

De PBV-Verklaring is inderdaad per 1 oktober 2008 komen te vervallen. Hiermee is echter niet de verplichting voor het inspecteren van een vloeistofdichte voorziening vervallen. De PBV-Verklaring is namelijk vervangen door de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Om voor zo'n verklaring in aanmerking te komen, moet u  nog steeds een inspectie van een vloeistofdichte voorziening door een Deskundig Inspecteur van een geaccrediteerd bedrijf laten uitvoeren.

Welke bedrijven zijn geaccrediteerd om inspectiewerkzaamheden uit te voeren?

In de rubriek 'inspectiebedrijven' vindt u alle erkende bedrijven.

Wat is het verschil tussen een vloeistofdichte en vloeistofkerende vloer?

Een vloeistofdichte vloer is een vloer die is geïnspecteerd door een Deskundig Inspecteur van een geaccrediteerd bedrijf en is voorzien van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

Een vloeistofkerende vloer moet bodembedreigende vloeistoffen zodanig keren, dat zij opgeruimd kunnen worden alvorens zij de bodem bereiken. Een vloeistofkerende vloer heeft geen inspectieverplichting.

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Stichting ODI/VDV. De deelnemers in de stichting beantwoorden uw vragen graag!


INSPECTIE VAN ONDERGRONDSE TANKINSTALLATIES AS6800

Waaruit bestaat een inspectie van ondergrondse tankinstallaties?

Leden van de Stichting ODI/VDV volgen bij hun inspecties van ondergrondse tankinstallaties de protocollen uit de AS SIKB 6800. Deze waarborgen de kwaliteit van de inspecties. De protocollen die door de inspectiebureau's moeten worden gebruikt zijn:
Protocol 6801 - Controle bekleding en kathodische bescherming van ondergrondse tanks en/of ondergronds leidingwerk behorende bij onder- of bovengrondse tanks.
Protocol 6802 - Controle op water/bezinksel/micro-organismen in onder- en/of bovengrondse tanks.
Protocol 6803 - Controle van aarding en potentiaalvereffening van ondergrondse tanks en/of ondergronds leidingwerk bij onder- en/of bovengrondse tanks.
Protocol 6811 - Keuring van ondergrondse tanks en/of ondergronds leidingwerk bijbehorend bij onder- en/of bovengrondse tanks; uitvoeren bodemweerstandsmeting.

Wat is kathodische bescherming?

Kathodische bescherming voorkomt corrosie. Dit is mogelijk met de toevoer van een gelijkstroom aan metalen voorwerpen in de bodem of in het water. Door het sturen van de stroomsterkte is het mogelijk de potentiaal van het object zo te verschuiven dat corrosie effectief wordt onderdrukt. Een kathodische bescherming gebeurt met een galvanisch systeem of met een stroomopdruksysteem. Het is meestal naast het aanbrengen van een coating de tweede beschermingsmethode tegen corrosie.

In het verleden werd er geïnspecteerd volgens verschillende andere normen (AP 08, KC-102, KC203 en KC-107). Mag dat nog steeds?

Nee, vanaf 1 juli 2013 is het niet meer toegestaan om een inspectie uit te voeren conform oude normen. Alle inspecties op het gebied van de tankinstallaties moeten vanaf 1 juli 2013 worden uitgevoerd conform één van de protocollen van de AS 6800.

Moet de kathodische bescherming regelmatig worden geïnspecteerd?

Kathodische bescherming moet tenminste ieder jaar worden geïnspecteerd door een deskundig inspecteur.  Zo blijft het systeem optimaal werken. Voor een aantal kwetsbare objecten is het raadzaam vaker te inspecteren.

Inspecteurs van de bij de Stichting ODI/VDV aangesloten bedrijven voeren op basis van de protocollen verschillende metingen uit. Ze kijken bijvoorbeeld of de hoeveelheid stroom nog de juiste is, zodat er geen kans is op corrosie of aantasting van de coating. Ook een grondwateranalyse maakt deel uit van de inspecties.