Kwaliteitsborging en eisen

De Stichting ODI/VDV en haar deelnemers streven naar de hoogst haalbare kwaliteit van inspecties. Daarvoor is een groot aantal waarborgen. Voordat een inspectie conform de voorschriften uit het Activiteitenbesluit wordt uitgevoerd, moet een inspecteur en het inspectiebedrijf aan veel criteria voldoen. Dat zijn de volgende:

Voor de inspectie van vloeistofdichte vloeren  moet de inspecteur voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de AS SIKB 6700 - Inspectie bodembeschermende voorzieningen. Hij moet minstens een NRB opleiding en een opleiding tot inspecteur bodembeschermende voorzieningen (visuele inspectie vloeistofdichtheid - protocol 6701 hebben gevolgd. Ook moet de inspecteur beschikken over relevante werkervaring.

Voor de inspectie en controle van IBC-werken moet het inspectiebedrijf voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de AS SIKB 6900. De competentie eisen van de inspecteurs zijn vermeld in de betreffende protocollen. De inspecteurs moeten over de benodigde werkervaring beschikken. 

Voor de inspectie van ondergrondse tankinstallaties moet de inspecteur voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de AS SIKB 6800. Voor protocol 6811 zijn specifieke competenties opgesteld. Verder moet de inspecteur over relevante werkervaring beschikken.

Het inspectiebedrijf moet geaccrediteerd zijn voor de norm NEN-EN-ISO 17020. Het bedrijf kan zich daarin verder specialiseren op de scope
6701 - Visuele inspectie vloeistofdichtheid
6702 - Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid
6703 - Hydrologische meting vloeistofdichtheid
6704 - Meten vloeistofdichtheid met luchttestsystemen
6801 - Kathodische bescherming
6802 - Controle water/bezinksel en micro-organismen
6803 - Controle van aarding en potentiaal vereffening
6811 - Keuring van ondergrondse tanks en uitvoeren bodemweerstandsmeting
6901 - Inspectie bij aanleg IBC-werk
6902 - Controle staat van het IBC-werk

Tenslotte moet het bedrijf 'Kwalibo-erkend' zijn. Dit is de erkenning overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit. De aanvraag tot erkenning moet het bedrijf bij Bodem+ indienen, waarna RWS Leefomgeving deze beoordeelt en toekent. De erkende bedrijven zijn terug te vinden op www.rwsleefomgeving.nl/bodemplus

Pas wanneer aan deze criteria wordt voldaan, kan een inspectie conform de protocollen AS SIKB 6700 of AS SIKB 6800 worden uitgevoerd.

Meerwaarde Deelnemers ODI/VDV
 
Deelnemers in Stichting ODI/VDV voldoen niet alleen aan alle wettelijke verplichtingen, maar helpen elkaar ook nog eens bij het vergroten van de kwaliteit en de uniformiteit. Zo zijn er regelmatig technische overleggen waar inspectiebedrijven met elkaar discussiëren over technische vraagstukken. Ook worden ringonderzoeken gehouden waarvan de uitslag wordt gebruikt om de kwaliteit en uniformiteit van de inspecties te bevorderen. De kwaliteit is kortom op allerlei manieren gewaarborgd!